Til innholdet
Smilende person i en bambusskog

Våre produkter er vårt ansvar

Alle produkter må være sikre å bruke, ha god kvalitet og ikke inneholde noen farlige kjemikalier. De må ha blitt produsert med omtanke for mennesker og miljø.

CHOOOSE x Russedress

Russedress tar klimaansvar! Hvordan?

Russedress vil bruke en fast sum per plagg vi selger i vår webshop på klimakompensering. Summen er basert på et anslag av hvor stort CO2-utlsippet plagget har. Dette skjer i samarbeid med CHOOOSE.

CHOOOSE kjøper deretter FN-verifiserte klimakvoter, der hver kvote tilsvarer ett tonn mindre CO2 sluppet ut. De kjøper dette fra grønne prosjekter i utviklingsland som bidrar til at disse kan danke ut de skitne selskapene.

Les mer på

www.chooose.today

Chooose a coooler world

Person som jobber med klær

Initiativ for etisk handel

Russedress ble i 2004 medlem av EHN hvor vi forplikter oss til å jobbe målrettet med etisk handel.

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Alle som produserer for oss forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Disse kravene er utviklet i samarbeid med Etisk Handel Norge:

  • Respekt for lover og regler.
  • Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger.
  • Ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid.
  • Forsvarlige arbeids- og lønnsforhold.
  • Leverandørene er forpliktet til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.
Bilde fra tekstilfabrikk med en mann og fire damer som holder en plakat med teksten: I made your clothes

Kontroller på fabrikker

Vi besøker fabrikkene for å foreta egne inspeksjoner. Dette styrker samarbeidet og gir en god dialog med hensyn til videre utvikling.

I tillegg har vi innarbeidet etiske retningslinjer og et krav om at fabrikken er medlem av BSCI. Vi søker også hjelp fra andre som har god erfaring med fabrikkontroller. Med jevne mellomrom blir det foretatt en tredjeparts inspeksjon med kinesisk spesialrådgiver bosatt i Norge, som også foretar samme oppdrag for andre norske importører.

To rødruss med heldresser

Norsk Russ = Norsk Design

Russeklærne er skreddersydde for en hektisk russetid, noe som setter en høy standard.

Materialene må være av høy kvalitet, passformen må være perfekt og klærne må være slitesterke og moderne, men komfortable nok til en aktiv russefeiring med mye vær og vind.

Våre klær er nøye utviklet av vårt designteam i Norge, og vi legger vekt på rene linjer, bra passform, funksjonalitet og materialer av høy kvalitet.

Vi ønsker at våre klær skal passe så mange fasonger og størrelser som mulig, og for å komme frem til en perfekt passform tester vi derfor alle nye plagg på så mange ulike kroppsfasonger og gjør nødvendige justeringer. Dette hjelper oss å finne best mulig passform, og gjør det lettere å finne de beste målene for hver enkelt størrelse.

I tillegg til å se bra ut og sitte godt, er det viktig for oss at klærne våre blir laget under anstendige forhold som tar hensyn til mennesker, dyr og miljø. Alle våre leverandører må blant annet kunne tilfredsstille våre etiske retningslinjer og strenge kjemikalieforskrift.

Mann i en tekstilfabrikk med en plakat med teksten: I made your clothes

Langsiktighet

Vi prioriterer faste og langvarige relasjoner. Gjennom langvarig samarbeid har vi oppnådd god kunnskap om våre produsenter, og større forutsigbarhet som kommer alle parter til gode.

Illustrajon av logo for BSCI med teksten: An initiative of the Foreign Trade Association, Business Social Compliance Initiative

BSCI

Business Social Compliance Initiative er etablert av Foreign Trade Association, og implementerer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeidernes rettigheter.

BSCI-medlemskapet forplikter produsenten til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter inspeksjon mottar fabrikken en rapport med en eventuell forbedringsplan. Deretter gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at mangler faktisk er utbedret.

Illustrasjon av en erlenmeyer kolbe

Kjemikalier

Ved produksjon av klær og sko benyttes kjemikalier under prosesser som farging, trykk og vask. Det er viktig for oss at våre kunder kjenner seg trygge på at plaggene ikke inneholder noen farlige restprodukter.

Våre leverandører plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List.

Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriftene (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften.

Det foretas jevnlig kjemikalietester av uavhengige laboratorier i Kina og Skandinavia på oppdrag fra oss.

Et produkt som blir avvist i kjemikalietestene vil ikke gjøres tilgjengelig for salg.

Kart over Kina

Produktsikkerhet

Leverandørene må opplyse om alle sine underleverandører for 100% sporbarhet på våre produkter.

Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik. Leverandørene plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Vi benytter uavhengige laboratorier i Norge, Sverige og Kina som tester og kontrollerer tekstiler og andre produkter for å avklare at de ikke inneholder ulovlige eller farlige stoffer.

Bilde av bomullsplanter

Bomull

Bomullen i buksene er BCI-sertifisert. BCI jobber for å gjøre global bomullsproduksjon bedre både for bonden og for miljøet. BCI fokuserer på langsiktig bærekraft og gjøre ansvarlig dyrket bomull til en lett tilgjengelig vare.

Illustrasjon av logo for Tencel med teksten: The new age fiber

Tencel

Tencel® er et av våre mest miljøvennlige tekstilmaterialer. Materialet kommer rett fra naturen og utvinnes av FSC*-sertifisert cellulose fra bærekraftig skogsdrift.

Tencel® har mange av de samme gode egenskapene som ull, og klær laget i Tencel® er myke, slitesterke, holder godt på passformen og fører fukt bort fra huden.

Tencel® er et registrert varemerke for lyocell fra tekstilprodusenten Lenzig og scorer svært høyt i rangeringen av miljøvennlige tekstiler, både når det gjelder råmateriale og produksjonsprosess.

Bilde med tekst: OEKO-TEX Confidence in textiles, standard 100, Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Øko-tex 100 Standard

Vi har til nå Øko-tex 100 Standard sertifisering på 80% av våre tekstilprodukter. Sertifiseringen forteller kundene at produktet er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

Illustrajon med teksten: High Quality

Kvalitet

Russeklærne må ha høy kvalitet, de skal kunne tåle endel. Derfor er vi opptatt av å bruke det beste av både stoffer og tilbehør. Alle knapper på snekkerbukser og heldresser er fra YKK®, det er også glidelåsene på de fleste parkasjakker. Alt metall som er brukt på plaggene våre er nikkelfritt.

Illustrasjon av jordkloden omkranset av et blad

Miljøansvar

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon.

Våre mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. Vi ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Vi bruker ikke pels i vår produksjon. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Varene blir pakket og sendt ut i resirkulert plastemballasje som på nytt kan resirkuleres. Kildesortering er grunnleggende da vi har spesielt mye kartong og plast. Vi er medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Transport av varer fra Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt.

Illustrajon av en strømkontakt

El – avfall

Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.

Slikt avfall, kalt EE-avfall, skal ikke kastes sammen med annet avfall. EE-avfall inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet og metall som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt.

I henhold til WEEE-direktivet skal alle som selger elektriske og elektroniske produkter ta hånd om dem på en miljøriktig måte. For å tilfredsstille dette er vi tilsluttet Renas. Vi tar vederlagsfritt imot EE-avfall av samme type som vi selv tilbyr, uavhengig av hvor det er kjøpt. Gjelder kun fra privat husholdning.

Illustrasjon av Svanemerket

Plast

Varene blir pakket og sendt ut i plastemballasje merket Nr. 2 PE-HD. Dette betyr at plasten er av typen polyetylen/polyeten som regnes for trygg. Pakkeposene er merket Grønt Punkt Norge. Russekortene blir trykket på Svanemerket papir.