Til innholdet

Kundeservice & Betingelser

PROFIL PÅ RUSS.NO

For å bestille på Russedress.no må du ha profil på Russ.no med nøyaktig samme navn, adresse, postnummer og poststed som registrert i Folkeregisteret. Du må også legge inn mobil og e-post du vanligvis bruker slik at vi får sendt deg informasjon om tidsfrister, rabatter og når vi sender varene.

STØRRELSESPRØVING

For at du skal få klær i riktige 
størrelser kommer vi til de fleste skolene rett etter skolestart med størrelsesprøving. Vi sender SMS til alle på skolen dagen før størrelsesprøving. Kontakt oss på 67 15 61 61 eller support@russedress.no for å avtale sted og prøvedag, eller for å få tilsendt størrelsesprøver. 
Får du ikke størrelsesprøvd innen tilbudsfristen 1. september, bør du bestille de størrelsene du tror er riktige for deg for å sikre deg alle rabattene. I Webshop finner du målskjema. Du løper ingen risiko da du kan endre størrelsene eller avbestille klærne frem til vare­levering.

BESTILLING

Legg varene i handlekurven, velg betalingsmåte og bekreft. Vi sender bestillingsbekreftelse på e-post. Unnlater du å bekrefte handlekurven, vil vi fjerne varene og du mister rabattene. Bestiller du etter tilbudsfristen 1. september gjelder ordinære priser.

BETINGELSER FOR GRUNNPAKKER OG TILBUDSVARER

1. Bestill varene innen 1. september. 
2. Innhold på russekortet må være godkjent innen 1. november.
3. Verifisering av personopplysninger ved kreditt eller forhåndsbetaling innen 1. januar.

Prisene i Grunnpakken er basert på rimeligste vare innen hver produktkategori. Ønsker du en dyrere vare, øker prisen tilsvarende. Grunnpakketilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. 1 stk Grunnpakke pr russ.

VERIFISERING AV PERSON­OPPLYSNINGER VED KREDITT

For å betale etter levering må du være over 18 år eller ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen. Registrerte personopplysninger på Russ.no som navn, adresse, post­nummer og poststed må være 100% identiske med hva som er registrert hos Folkeregisteret. 
Når du handler på kreditt må du legge inn personnummeret, verifiseres dine personopplysninger mot Folkeregisteret. Hvis en bokstav, ett tall eller tegn er feil, får du ikke godkjent verifisering og får ikke kreditt.

Skal du handle på kreditt, og ikke verifiserer personopplysningene dine innen 1. januar, sletter vi bestillingen og du mister rabattene i Grunnpakkene og tilbudsvarene.

RUSSEKORT

Legg inn tekst og bilde i russekortgeneratoren. Benytt lyse bilder med klare farger, god kontrast og oppløsning. Mørke bilder er vanskelig å trykke og kan derfor bli gjengitt i dårligere kvalitet. Bruk CMYK-filer for grafikk og bilder i egendesignede russekort. Russekort i Grunnpakken må bestilles innen 1. september og tekst, bilde og design må være godkjent innen 1. november. Når du har godkjent russekortet, sender vi en bekreftelse på e-post for at du skal sjekke at russekortet er slik du ønsker. Det er dette russekortet vi vil trykke og levere. Fargene kan avvike noe i den ferdige trykksaken. Du er selv ansvarlig for at innholdet ikke strider med norsk lov. Vi kan nekte levering om innholdet strider imot norsk lov eller på annen måte ikke er passende. Russekort er spesialproduksjon, og kan ikke avbestilles etter at de er satt i produksjon. 
Ta hensyn til at russekortene deles ut til barn slik at innholdet er passende. Ved bestilling eller godkjenning etter 1. november, kommer fraktkostnad på 149,– i tillegg.

BETALING

Du kan betale etter levering, enten på 30 dager kreditt eller på fire månedlige avdrag. Gebyr for 30 dager kreditt er 69,– og for fire månedlige avdrag 196,–. Betalingsinformasjon følger sammen med varene. For å kunne kjøpe på kreditt må du være over 18 år eller ha en foresatt som står ansvarlig for betalingen. Vil du heller betale på forhånd, får du all betalingsinformasjon på e-post ved bestilling. Ingen varer leveres før verifisering av personopplysninger er godkjent om du bestiller på kreditt, eller før varene er forhåndsbetalt. All info om betaling ligger i Webshop.

LEVERING

Varene sendes i perioden 1. mars til 25. mars om du har:
1. Bestilt varene innen 1. september. 
2. Godkjent innhold på russekortet innen 1. november.
3. Verifisert personopplysninger ved kreditt, eller forhåndsbetalt, innen 1. januar.

Når vi sender varene blir du varslet på SMS og e-post. Varene hentes på nærmeste postkontor/post-i-butikk. Bestiller du etter 1. september, kan du få senere levering.

PRISER

Katalogen trykkes før Webshop åpner, og eventuelle endringer av produkter, priser og betingelser kan forekomme. Det er da betingelsene i Webshop som gjelder hvis disse er forskjellig fra de som står i katalogen. Prisene er inklusive 25 % mva. og gjelder frem til 1. februar 2018. Prisene kan justeres ved uventede hendelser som for eksempel endrede valutaforhold, force 
majeure eller endret mva.

FRAKT

Frakt er 149,–, og gjelder til norske adresser. Frakt for Russepasset er 49,–. Har du byttet adresse, gi oss beskjed før vi sender varene. 
Uavhentede pakker belastes med frakt begge veier, til sammen 298,–

ANGRERETT, BYTTE OG RETUR

Du har tre måneders retur-/angrerett for bytte eller tilbakebetaling hvis varen er ubrukt. Dette gjelder ikke russekort og annen spesial­produksjon. Sammen med leveransen får du et ferdig utfylt returkort som du klistrer på pakken og leverer på nærmeste butikk/postkontor. Vi bytter gjerne varer for deg, men du blir belastet for frakt ved retur og bytte, 149,– hver vei, til sammen 298,–. Du betaler ingen frakt hvis returen skyldes feil fra vår side. Noen ganger lønner det seg ikke å returnere varer fra Grunnpakken eller tilbudsvarene da både rabattene og frakten trekkes fra i beløpet du får tilbakebetalt.Ved bytte lønner det seg heller ikke å returnere en vare som koster mindre enn fraktkostnaden 149,–. Hvis du har spørsmål rundt dette, så kontakt oss på support@russedress.no før du returnerer varer. Du har angrerett ved å gi melding til Russedress før utløpet av angrefristen som er tre måneder fra du får varen(e) i fysisk besittelse. Standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema) følger med leveransen av varene. For Russekort og andre varer som er fremstilt etter forbrukers spesifikasjoner gjelder angrefristen dager fra dagen denne varen er bestilt. Kunden må selv bære fraktkostnadene dersom angreretten brukes.

RETUR AV EE-AVFALL

Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til 
miljøsanering og gjenvinning. Slikt avfall, kalt EE-avfall, skal ikke kastes sammen med annet avfall. EE-avfall inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet og metall som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt.

I henhold til WEEE-direktivet skal alle som selger elektriske og elektroniske produkter ta hånd om dem på en miljøriktig måte. For å tilfredsstille dette er Russedress tilsluttet Renas. Vi tar vederlagsfritt imot EE-avfall av samme type som vi selv tilbyr, uavhengig av hvor det er kjøpt. Gjelder kun fra privat husholdning.

SAMFUNNSANSVAR

INITIATIV FOR ETISK HANDEL

Russedress er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Gjennom vårt medlemskap i IEH forplikter vi oss til å jobbe målrettet med etisk handel. Vi vil kontinuerlig forbedre vår produksjon samt arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører.

ETISKE RETNINGSLINJER

Vi krever at alle som produserer for oss forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Retningslinjene er utviklet i samarbeid med IEH og stiller visse krav til våre produsenter som:
– respekt for lover og regler
– rett til å fagorganisering og kollektive forhandlinger
– ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid
– forsvarlige arbeids- og lønnsforhold
Våre leverandører er forpliktet til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

HVOR PRODUSERER VI VARENE

Vi produserer mesteparten av våre varer i Kina og Norge. Vi eier ingen fabrikker, men i Kina handler vi fra eksportører og produsenter som også produserer for store norske og skandinaviske varemerker og som i likhet med oss har innarbeidet etiske retningslinjer som en del av sine betingelser.

BSCI

90% av våre produsenter i Kina er medlem av Business Social Compliance Initiative. BSCI er etablert av Foreign Trade Association, og imple­menterer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeidernes rettigheter. Gjennom BSCI-medlemskapet forpliktes produsenten til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter endt inspeksjon mottar fabrikken en rapport med en eventuell forbedringsplan. Deretter gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at feil og mangler faktisk er utbedret. Vi velger for­trinnsvis leverandører som er medlem av BSCI.

KONTROLLER

Vi besøker selv fabrikkene for å sjekke forholdene. Dette er med på å styrke samarbeidet og gir en god dialog med hensyn til videre utvikling. I tillegg til at vi har innarbeidet etiske retningslinjer som en del av avtaleverket, at fabrikken er medlem av BSCI og at vi foretar egne inspeksjoner, søker vi også hjelp fra andre som har god 
erfaring med fabrikkontroller. I desem­ber 2016 foretok vi en tredjeparts inspeksjon med kinesisk spesial­rådgiver bosatt i Norge. Han har tidligere år gjort samme oppdrag for oss og andre norske importører. Vi vil også i fremtiden fortsette med tilsvarende kontroller.

PRODUKTSIKKERHET

Russedress har som krav til sine leverandører at de må opplyse om alle underleverandører for 100% sporbarhet på våre produkter. Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik. Våre leverandører plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Vi benytter uavhengige laboratorier i Norge, Sverige og Kina som tester og kontrollerer tekstiler og andre produkter for å avklare at de ikke inneholder ulovlige eller farlige stoffer.

ØKO-TEX STANDARD 100

Vi har Øko-Tex 100 Standard sertifisering på de aller fleste av våre klær. Sertifiseringen garanterer at produktet er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

MILJØANSVAR

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klimabelastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Vårt mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdikjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager. 
Vi ønsker å være en pådriver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Vi bruker ikke pels i vår produksjon. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Varene blir pakket og sendt ut i plastemballasje merket Nr. 2 PE-HD. Dette betyr at plasten er av typen polyetylen/polyeten som regnes for trygg. Kildesortering er grunnleggende fordi vi har spesielt mye kartong og plast. Vi er medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Transport av varer fra fabrikkene i Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt eller tog.

AMNESTYS KAMPANJE MOT VOLDTEKT

Vi har i tre år distribuert strykemerker for «nei er nei»-kampanjen til våre kunder.

Dette er noe hva Amnesty skriver på sine nettsider:
Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et menneske denne retten. En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt. Nær halvparten forteller de ble voldtatt før de fylte 18 år.
Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Festrelaterte voldtekter utgjør ifølge Kripos den største andelen av anmeldte voldtekter i Norge. Amnesty mener kunnskap og økt bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor er det viktig å snakke om sex og 
samtykke, og om betydningen av respekt for egne og andres grenser. Vi mener et nei er et nei, og skal respekteres – uansett! Amnesty International vil bidra til at russen kan ta opp voldtektstematikken 
på skolen og i andre sammenhenger.

Til toppen