Til innholdet

OM OSS

ETISK HANDEL NORGE

Vi er medlem av EHN hvor vi forplikter oss til å jobbe målrettet med etisk handel. Særlig fokus er å forbedre vår produksjon samt arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører.

ETISKE RETNINGSLINJER

Alle som produserer for oss forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Disse omhandler:
– Respekt for lover og regler.
– Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger.
– Ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid.
– Forsvarlige arbeids- og lønnsforhold.
Leverandørene er forpliktet til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

HVOR PRODUSERER VI VARENE

Vi produserer mesteparten av varene i Kina og Norge. I Kina handler vi fra leverandører som også produserer for andre store norske og skandinaviske varemerker og som i likhet med oss har innarbeidet etiske retningslinjer.

BSCI

Business Social Compliance Initiative er etablert av Foreign Trade Association, og implementerer arbeidslivstandarder (Codes of Conduct) som beskytter arbeidernes rettigheter. BSCI-med­­lemskapet forplikter produsenten til å gjennomføre eksterne inspeksjoner som fokuserer på helse, sikkerhet og sosiale forhold. Etter endt inspeksjon mottar fabrikken en rapport med en eventuell forbedringsplan. Deretter gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at feil og mangler faktisk er utbedret. 

PRODUKTSIKKERHET

Leverandørene må opplyse om alle sine underleverandører for 100% sporbarhet på våre produkter. Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik. Leverandørene plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Vi benytter uavhengige laboratorier i Norge, Sverige og Kina som tester og kontrollerer tekstiler og andre produkter for å avklare at de ikke inneholder ulovlige eller farlige stoffer.

TENCEL®

Tencel® er et miljøvennlig tekstilmateriale som kommer fra naturen og utvinnes av FSC-sertifisert cellulose fra bærekraftig skogsdrift. Klær laget i Tencel® er myke, slitesterke, holder godt på passformen, fører fukt bort fra huden, kan resirkuleres og er 100% nedbrytbart. Tencel® er et registrert varemerke for Lyocell fra tekstilprodusenten Lenzing og scorer svært høyt i rangeringen av miljøvennlige tekstiler, både når det gjelder råmateriale og produksjonsprosess.

ØKO-TEX STANDARD 100

Vi har Øko-Tex 100 Standard sertifisering på de aller fleste av våre klær. Sertifiseringen garanterer at produktet er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

Bomullen i buksene og dressene er BCI-sertifisert. BCI jobber for å gjøre global bomullsproduksjon bedre både for bonden og for miljøet. BCI fokuserer på langsiktig bærekraft og gjøre ansvarlig dyrket bomull til en lett tilgjengelig vare.

MILJØANSVAR

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klima­belastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Våre mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdi­kjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager.
Vi ønsker å være en på­driver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Vi bruker ikke pels i vår produksjon. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Varene blir pakket og sendt ut i resirkulert plastemballasje som på nytt kan resirkuleres. Kildesortering er grunnleggende da vi har spesielt mye kartong og plast. Vi er medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Transport av varer fra Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt.

AMNESTYS KAMPANJE MOT VOLDTEKT

Vi har i fire år sendt strykemerker for «nei er nei»-kampanjen til våre kunder.

Dette skriver Amnesty på sine nettsider:
«Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et menneske denne retten. En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for vold-tekt. Nær halvparten forteller de ble voldtatt før de fylte 18 år. Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Festrelaterte voldtekter utgjør ifølge Kripos den største andelen av anmeldte voldtekter i Norge. Amnesty mener kunnskap og økt bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor er det viktig å snakke om sex og samtykke, og om betydningen av respekt for egne og andres grenser. Vi mener et nei er et nei, og skal respekteres – uansett! Amnesty International vil bidra til at russen kan ta opp voldtektstematikken på skole og i andre sammenhenger.»