Til innholdet

OM OSS

ETISK HANDEL NORGE

Vi er medlem av EHN hvor vi forplikter oss til å jobbe målrettet med etisk handel. Særlig fokus er å forbedre vår produksjon samt arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører.

ETISKE RETNINGSLINJER

Alle som produserer for oss forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Codes of Conduct. Disse omhandler:
– Respekt for lover og regler.
– Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger.
– Ingen diskriminering, tvangs- eller barnearbeid.
– Forsvarlige arbeids- og lønnsforhold.
Leverandørene er forpliktet til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

HVOR PRODUSERER VI VARENE

Vi produserer mesteparten av varene i Kina og Norge. I Kina handler vi fra leverandører som også produserer for andre store norske og skandinaviske varemerker og som i likhet med oss har innarbeidet etiske retningslinjer.

KONTROLLER

Vi besøker fabrikkene for å foreta egne inspeksjoner. Dette styrker samarbeidet og gir en god dialog med hensyn til videre utvikling. I tillegg har vi innarbeidet etiske retningslinjer. Vi søker også hjelp fra andre som har god erfaring med fabrikkontroller. Med jevne mellomrom blir det foretatt en tredjeparts inspeksjon med kinesisk spesialrådgiver bosatt i Norge, som også foretar samme oppdrag for andre norske importører.

PRODUKTSIKKERHET

Leverandørene må opplyse om alle sine underleverandører for 100% sporbarhet på våre produkter. Dette styrker vår produksjonssikkerhet og gir oss større innsikt ved eventuelle avvik. Leverandørene plikter å følge vår egen utarbeidede restriksjonsliste for kjemikalier, Restricted Chemical List. Listen angir kjemikalier som enten er forbudte eller kun tillatt i begrensede mengder i henhold til REACH-forskriften (det europeiske kjemikalieregelverket), CLP (klassifisering og merking av kjemikalier), samt den norske produktforskriften. Vi benytter uavhengige laboratorier i Norge, Sverige og Kina som tester og kontrollerer tekstiler og andre produkter for å avklare at de ikke inneholder ulovlige eller farlige stoffer.

TENCEL®

Tencel® er et miljøvennlig tekstilmateriale som kommer fra naturen og utvinnes av FSC-sertifisert cellulose fra bærekraftig skogsdrift. Klær laget i Tencel® er myke, slitesterke, holder godt på passformen, fører fukt bort fra huden, kan resirkuleres og er 100% nedbrytbart. Tencel® er et registrert varemerke for Lyocell fra tekstilprodusenten Lenzing og scorer svært høyt i rangeringen av miljøvennlige tekstiler, både når det gjelder råmateriale og produksjonsprosess.

ØKO-TEX STANDARD 100

Vi har Øko-Tex 100 Standard sertifisering på de aller fleste av våre klær. Sertifiseringen garanterer at produktet er testet og ikke inneholder ulovlige eller skadelige stoffer.

MILJØANSVAR

Vi er opptatte av å redusere miljø- og klima­belastning knyttet til vår daglige drift og produksjon. Våre mål er å ta valg som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige. Vårt ansvar dekker hele verdi­kjeden, fra design og produktutvikling, produksjon, transport, logistikk, administrasjon og lager.
Vi ønsker å være en på­driver for å sikre at våre produkter er produsert under de beste forhold for både mennesker og miljø. Vi bruker ikke pels i vår produksjon. Russekortene er trykket på miljømerket papir. Varene blir pakket og sendt ut i resirkulert plastemballasje som på nytt kan resirkuleres. Kildesortering er grunnleggende da vi har spesielt mye kartong og plast. Vi er medlem av godkjent returselskap for EE-avfall. Transport av varer fra Kina til Norge skjer fortrinnsvis med båt.

AMNESTYS KAMPANJE MOT VOLDTEKT

Vi har i fire år sendt strykemerker for «nei er nei»-kampanjen til våre kunder.

Dette skriver Amnesty på sine nettsider:
«Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et menneske denne retten. En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for vold-tekt. Nær halvparten forteller de ble voldtatt før de fylte 18 år. Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep. Festrelaterte voldtekter utgjør ifølge Kripos den største andelen av anmeldte voldtekter i Norge. Amnesty mener kunnskap og økt bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor er det viktig å snakke om sex og samtykke, og om betydningen av respekt for egne og andres grenser. Vi mener et nei er et nei, og skal respekteres – uansett! Amnesty International vil bidra til at russen kan ta opp voldtektstematikken på skole og i andre sammenhenger.»

INFORMASAJON OM OPPHAVSRETT

Etterlikninger og kopier av tekst, bilder, kildekode, e.l. vil kunne være ulovlig, jfr. Åndsverksloven. Etterlikninger av produkter, bestillingsmateriale, e.l. vil kunne være ulovlig jfr. Åndsverksloven, Markedsføringsloven og Mønsterloven. Enhver ulovlig overtredelse vil bli forfulgt rettslig, og erstatning vil eventuelt bli krevd.